Reklamacje i zwroty:

SPARRING&PARTNERS sp. z o.o. 
Aleja Jana Pawła II 43A lok. 37B, 01-001 Warszawa
NIP 5272986868 REGON 521065128
Adres Korespondencyjny:
Patrycja Jankowska
ul. Nowa 16 , 05-420 Józefów


poniedziałek-piątek w godzinach 10.00 - 18.00

Zwroty:
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

·         towary są kompletne

·         towary są w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu

·         towary są zwrócone w stanie niezmienionym

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

SPARRING&PARTNERS sp. z o.o. 
Patrycja Jankowska
ul. Nowa 16 , 05-420 Józefów

z dopiskiem: "Zwrot towaru"

Towar możesz też zwrócić osobiście w powyższym punkcie. Zawsze pamiętaj o dołączeniu dowodu zakupu oraz oświadczenie odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

WAŻNE:
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Równowartość towaru i kosztów zwrotu wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

Reklamacje:


W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sparringpartner.pl@gmail.com lub drogą pocztową na adres Patrycja Jankowska ul. Nowa 16, 05-420 Józefów

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa

W związku z wadą możesz żądać:

·         wymiany rzeczy na wolną od wad,

·         usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

·         obniżeniu ceny,

·         odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

WAŻNE:
Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, możesz w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Zwrot pieniędzy:
W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujący sposób:

·         jeśli zamówienie opłacono kartą - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty

·         jeśli zamówienie opłacono przelewem elektronicznym - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew

·         jeśli zamówienie opłacono systemem PayU - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto PayU

·         w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta e-mailem na podstawie zapytania złożonego przez nasz sklep.